Stowarzyszenie Do Życia Przez Życie

Naszym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym. Rozwijamy ich predyspozycje, możliwości oraz zainteresowania

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „ Do życia przez życie” istnieje nieprzerwanie od 2012 roku. Z inicjatywą prowadzenia działalności wyszli pedagodzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach. Posiadamy statut Organizacji Pożytku Publicznego.

Głównym celem prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom z niepełnosprawnym poprzez wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach w wypełnianiu i realizacji jego statutowych zadań oraz poprzez kierowanie działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie.

Cel ten realizujemy poprzez:
Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych; Polepszanie warunków bytowych oraz wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych; Integrowanie osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.

Prowadzimy następujące działania: organizujemy warsztaty artystyczne, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, festyny i imprezy o charakterze sportowym. Realizujemy projekty, pozyskujemy fundusze na działalność statutową Stowarzyszenia.
zarzad

Zarząd Stowarzyszenia

rejestrowe

Informacje rejestrowe

kontakt

Kontakt

dokumenty

Dokumenty do pobrania

dokumenty

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie

Projekty Stowarzyszenia

placzabaw

Projekt Plac Zabaw


Plac zabaw przy SOSW w Uśnicach

turnus

Turnus Uśmiechu


Uśmiech w Stowarzyszeniu

smile

Sala Doświadczania Świata


Reklama Dzieciom 2018

wigilia

Projekt Kultura


Kultura i rekreacja łaczy nas wszystkich

h2

Projekt H2


Projekt H2 – niepełnosprawni w wodzie i na koniach

sport

Projekt Sport


Sport bez barier, sport bez granic

Festiwal

Eko Festiwal


Piknik Rodzinny "Zielona Przystań"

Miasto-Aniolow

Uśnickie Anioły w Lanckoronie-mieście aniołów


Realizacja zadania publicznego w zakresie działań
dla osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej