„Pokonane trudności są zdobytymi szansami” 
„Nigdy się nie poddawaj. Nigdy, nigdy i jeszcze raz nigdy!”
                                                             Winston Churchill

 
WSPÓLNIE DZIAŁAMY, UCZYMY SIĘ, WSPIERAMY, ŻYJEMY