Dodatkowe formy wsparcia

Poradnictwo psychologiczne

Głównym celem poradnictwa psychologicznego jest pomoc uczestnikom w określeniu problemów, znalezieniu najlepszych możliwych rozwiązań opartych na zasobach uczestnika, jak i najbliższego otoczenia poprzez wdrożenie adekwatnych działań oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w zależności od zgłaszanych potrzeb. Wszystkie działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. W ramach poradnictwa psychologicznego prowadzone są działania diagnostyczne z wykorzystaniem, m.in. szerokiej bazy testów psychologicznych w celu sporządzenia opinii psychologicznych i/lub oceny możliwości rozwojowych oraz potrzeb emocjonalno – społecznych, z których częściowo wynikają dalsze działania podejmowane przez zespół wspierająco – aktywizujący. Udzielane jest także wsparcia rodzicom/opiekunom według zgłaszanych potrzeb.

Alpakoterapia

Terapia z udziałem alpak, prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów, zaprzyjaźnionych z naszym Domem w formie cyklu spotkań. Alpaki, poprzez kontakt z nimi, obniżają poziom stresu, przez co pozwalają się odprężyć i zrelaksować. Przy nich mozna poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Poza tym motywują do działania.

Interaktywny Dywan

Jest to interaktywna pomoc dydaktyczna przeznaczona do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych i ćwiczeń. Zapewnia zabawę połączoną z nauką, wpływa na pozytywny rozwój dużej motoryki, koordynacji wzrokowej, ruchowej, spostrzegawczość oraz szybkość reakcji.

Grupa Teatralna

Teatroterapia to możliwość zajrzenia w głąb siebie, wyrażenia swoich emocji, nauka odreagowania stłumionych uczuć. Podczas tworzenia spektakli teatralnych w podopiecznych  rozbudzane są i wspierane twórcze możliwości.

Prezentacje prac na wystawkach okolicznościowych

Wystawki okolicznościowe są doskonałą możliwością przedstawienia wytworzonych prac podopiecznych podczas zajęć. Autoprezentacja sprzyja poprawie samooceny oraz wiary we własne możliwości. Przecież, każdy z nas ma jakiś ukryty talent.

Wycieczki i rekreacja

Wycieczki ułatwiają poznanie rzeczy i zjawisk, wpływają na rozwój spostrzeżeń, wyobrażeń i myślenia, przyczyniają się do kształtowania i rozwijania uczuć społecznych i estetycznych oraz wpływają na kształtowanie zaradności, poczucia odpowiedzialności za innych.

Festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 

Jest to coroczne spotkanie integracyjne z zaprzyjażnionymi jednostkami wspierającymi osoby niepełnosprawne.  Hasło przewodnie spotkania brzmi: “Razem pokonamy przeciwności”

 

Warsztaty kreatywne

Dużo radości wśród uczestników sprawiają zajęcia z elementami sensoplastyki, które dostarczają im bardzo silne doznania wielozmysłowe, a jednocześnie dzięki nim rozwijamy w sobie swobodę procesu twórczego.

Klub Olimpiad Specjalnych (Bocce, bowling) oraz inne zawody sportowe

W naszym Domu działa Klub Olimpiad specjalnych ORŁY, w ramach którego podopieczni biorą udział w turniejach Olimpiad Specjalnych. Ponadto podopieczni biorą udział w lokalnie organizowanych zawodach sportowych.