Pracownia Komputerowa

Pracownia wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz drukarki. W trakcie zajęć w pracowni uczestnicy poszerzają swoją wiedzę z zakresu obsługi urządzeń będących na wyposażeniu pracowni, realizując swoje zainteresowania i pasje.