Sala Doświadczania Świata

Stymulacja polisensoryczna to poznawanie świata wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem, dotykiem. Zajęcia dostarczają różnorodnych, nieznanych bodźców, sprzyjają również łagodzeniu napięć i stresów. Prowadzone są grupowo i indywidualnie, w zależność od potrzeby. Zajęcia prowadzone są w gabinecie wyposażonym w kolumnę wodną,  światłowody, kurtynę ze światłowodami, zestaw do aromaterapii, lampę uv, reflektor uv, zestaw światłowodów, projektor przestrzenny, reflektor z tarczami kolorowymi  oraz pufy „gruchy”.