Treningi Umiejętności Społecznych i Samoobsługi

Podopieczni nabywają umiejętności społeczne, niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami, uczą się odpowiednich zachowań społecznych, samodzielności oraz umiejętności samoobsługowych.