Zarzad Stowarzyszenia

Pełna nazwa: Stowarzyszenie "Do życia przez życie"

Status prawny: Posiadamy status stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego na mocy przepisów odpowiednich ustaw państwowych.

numer KRS: 0000 431534

numer NIP: 579 225 05 76

Organ upoważniony do reprezentacji: Zarząd Stowarzyszenia

Rozpoczęcie działalności: 2012r.

Konto Bankowe: 42 1020 1778 0000 2902 0105 5219 PKO Bank Polski