Projekt H2

Niepełnosprawni w wodzie i na koniach

24 czerwca Stowarzyszenie „Do życia przez życie” zakończyło realizację „Projektu H2” –czyli zajęć hipoterapii i hydroterapii dla osób z niepełnosprawnością” .Projekt dotyczył organizacji zajęć hydroterapii i hipoterapii dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Beneficjentami byli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach. Dzięki realizacji projektu 30 osób z niepełno sprawnościami mogło raz w tygodniu korzystać z zajęć w okresie od 04 kwietnia do 24 czerwca 2016 roku. Zajęcia z hipoterapii odbywały się dla 15 osób. Realizowane były w stajni „Iskra” w Sztumskim Polu we wtorki i dotyczyły grupy dzieci młodszych. Zajęcia hydroterapii prowadzone były dla 15 osób na pływali Zespołu Szkół Technicznych w Malborku. Przeprowadzone zajęcia miały bardzo pozytywny wpływ na uczestników i społeczeństwo. Dzięki hipoterapii i hydroterapii osoby z niepełno sprawnościami zdobyły nowe umiejętności, osiągnęły lepszą normalizację napięcia mięśniowego, udoskonaliły równowagę, koordynację, orientację w przestrzeni, utrwaliły schemat własnego ciała ale również zwiększyły poczucie własnej wartości a także wystąpiło zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych. Bardzo pozytywny wpływ zajęcia miały także na społeczność, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych, zaangażowanie rodzin, nawiązanie kontaktów z osobami spoza stowarzyszenia, przekonanie o możliwościach swoich dzieci, zaangażowanie wolontariuszy.

Był to pierwszy tego rodzaju projekt Stowarzyszenia. Obserwując osiągnięte efekty jesteśmy przekonani o konieczności kolejnych tego rodzaju działań.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu firmy ADM z Czernina oraz środkom PFRON pozyskanym za pośrednictwem sztumskiego PCPR. W imieniu uczestników serdecznie dziękujemy za otwarcie nowych możliwości dla osób z niepełno sprawnościami.

konie konie konie konie