Projekt Kultura

Kultura i rekreacja łaczy nas wszystkich

W ramach tego projektu Stowarzyszenie realizuje cykl imprez kulturalno rekreacyjnych pod wspólna nazwą „ Kultura i rekreacja łączy nas wszystkich”. Jest on przedsięwzięciem adresowanym do osób niepełnosprawnych ich rodzin oraz młodzieży pełnosprawnej z terenu powiatu sztumskiego.

W ramach tego cyklu odbędą się:

1.Rodzinny Festyn Integracyjny w maju 2016 roku

2.Miedzynarodowy Przegląd Twórczości Artystycznej w grudniu 2016 roku

Zajęcia te mają na celu prezentacje dorobku artystycznego (śpiew, teatr ,taniec ),oraz prezentację wyrobów rękodzielniczych i rekreację osób z upośledzeniem umysłowym oraz integrację różnych grup społecznych. Pragniemy również poprzez organizację tych imprez zaprezentować różne formy wspólnego spędzania czasu wolnego w sposób twórczy i aktywny.

Każde z tych zadań zaangażuje, zarówno w trakcie organizacji jak również w czasie samego trwania imprez, młodzież niepełnosprawną oraz ich sprawnych rówieśników. Pozwoli to na przełamywanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną.
plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac