Projekt Sport

Sport bez barier, sport bez granic

W ramach projektu planowana jest realizacja cyklu imprez integracyjnych pod wspólną nazwą „Sport bez granic, sport bez barier” promujących zdrowy styl życia poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Powiatu Sztumskiego. Cykl jest przedsięwzięciem adresowanym do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego oraz do dzieci i młodzieży pełnosprawnej, która poprzez udział w cyklu imprez zintegruje się ze sobą oraz z osobami niepełnosprawnymi . W ramach cyklu imprez zrealizowane zostaną :

1.”Sport bez barier ” – międzynarodowe integracyjne zawody pływania w wodach otwartych – Jezioro Zajezierskie w Sztumie 10-12 czerwca 2016,

2.”Sport bez granic” Wyjazd integracyjny na zawody do Lwowa we wrześniu 2016

Celem cyklu imprez jest:

- wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej, ich rodzin i środowiska lokalnego

- promocja idei integracyjnych w środowiskach lokalnych

-upowszechnianie kultury, rekreacji, kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych

- realizacja misji i celów Stowarzyszenia na terenie powiatu sztumskiego i woj. pomorskiego

- promocja zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego w sposób pożyteczny

-promocja Powiatu Sztumskiego jako środowiska przychylnego działaniom na rzecz osób niepełnosprawnych
sport sport sport sport sport