Eko Festiwal

Piknik Rodzinny "Zielona Przystań"

W marcu 2022 roku Stowarzyszenie złożyło projekt pod hasłem "Eko Festiwal.Piknik Rodzinny "Zielona Przystań"". Projekt ten, spotkał się z pozytywną oceną komisji konkursowej dzięki czemu był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie ramach powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

logo 1 2 3 4 6